Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την εγγύηση του iPhone 4, αλλά και των υπολοίπων iDevices


By
Posted on Friday November 26th, 2010 / 11:43

Αποκτήσατε το iPhone 4 και ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς καλύπτει και τι δεν καλύπτει η εγγύηση που δίνει η Apple;

Το παρακάτω μακροσκελές κείμενο αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση της Apple επάνω στο θέμα της εγγύησης του iPhone 4. Αντίστοιχα, μπορείτε να ενημερωθείτε και για τα υπόλοιπα iDevices, από εδώ: iPod – iPad Warranty.

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση

Μόνο για Προιόντα Επωνυμίας Apple

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή, ΕΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Ή ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ). ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η APPLE, Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΓΓΥΗΣΗ. Οι υποχρεώσεις της Apple σύμφωνα με την εγγύηση γι’ αυτό το προϊόν υλισμικού περιορίζονται στους όρους που τίθενται στην παρούσα.

Η Apple, όπως προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα, παρέχει εγγύηση γι’ αυτό το προϊόν υλισμικού που φέρει το σήμα Apple για ελαττώματα στα υλικά κατασκευής και την εργασία υπό συνθήκες κανονικής χρήσης για μια περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία λιανικής αγοράς του προϊόντος από τον αρχικό αγοραστή και τελικό χρήστη (“Περίοδος εγγύησης”). Εάν προκύψει ελάττωμα στο υλισμικό και εγερθεί έγκυρη απαίτηση εντός της περιόδου εγγύησης, η Apple κατ’ επιλογήν της και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε (1) θα επισκευάσει το ελάττωμα στο υλισμικό χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά ή ανακατασκευασμένα που είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, είτε (2) θα ανταλλάξει το προϊόν με ένα προϊόν που είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο που είναι ισοδύναμο με καινούργιο στην απόδοση και την αξιοπιστία και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, ή (3) θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος. Η Apple ενδέχεται να σας ζητήσει να αντικαταστήσετε τα ελαττωματικά μέρη με καινούργια ή ανακατασκευασμένα μέρη που μπορούν να εγκατασταθούν από τον χρήστη, τα οποία παρέχει η
Apple σε εκπλήρωση της υποχρέωσης της που απορρέει από την εγγύηση. Ένα προϊόν αντικατάστασης ή μέρος, συμπεριλαμβανομένου του μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από το χρήστη και που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την Apple, επαναφέρει σε ισχύ την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού προϊόντος για το υπόλοιπο της διάρκειάς της ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή της επισκευής, οποιοδήποτε από τα δύο σας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη. Όταν ένα προϊόν ή μέρος ανταλλάσσεται, οποιοδήποτε στοιχείο αντικατάστασης περνά στην ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν στοιχείο περνά στην ιδιοκτησία της Apple. Τα μέρη που παρέχονται από την Apple βάσει της υποχρέωσής της που απορρέει από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα για τα οποία εγείρεται απαίτηση για το σέρβις της εγγύησης. Όταν επιστρέφονται χρήματα, το προϊόν για το οποίο παρέχεται η επιστροφή χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στην Apple οπότε και γίνεται ιδιοκτησία της Apple.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΕΑΝ Η APPLE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Κανένας μεταπωλητής, πράκτορας, ή υπάλληλος της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη σ’ αυτήν την εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η νομιμότητα ή η δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται ή υπονομεύεται.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το προϊόν υλισμικού που κατασκευάζεται από ή για την Apple, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί από το εμπορικό σήμα “Apple”, την εμπορική ονομασία, ή το λογότυπο προσαρτημένο σ’ αυτό. Η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν υλισμικού που δεν ανήκει στην Apple ή οποιοδήποτε λογισμικό, ακόμα και εάν συσκευάστηκε ή πωλήθηκε με το υλισμικό της Apple. Άλλοι κατασκευαστές, προμηθευτές, ή εκδότες, εκτός της Apple, ενδέχεται να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον αγοραστή τελικό χρήστη, αλλά η Apple, εφ’ όσον επιτρέπεται από το νόμο, παρέχει τα προϊόντα της “ως έχουν”. Το λογισμικό που διανέμεται από την Apple με ή χωρίς την εμπορική ονομασία Apple (που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στο λογισμικό συστημάτων) δεν καλύπτεται απ’ αυτή την περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό για τις λεπτομέρειες των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τη χρήση του.

Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος της θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που θα προκύψουν από την μη τήρηση των οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του προϊόντος.

Η Εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) για τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την εργασία,

(β) για τα ελαττώματα εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες,

(γ) για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση με προϊόντα που δεν ανήκουν στην Apple,

(δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, επαφή με υγρά,
πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες εξωτερικές αιτίες,

(ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το προϊόν εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Apple,

(στ) για βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι αντιπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Σέρβις της Apple (“ΕΑΣΑ”),

(ζ) για ένα προϊόν ή μέρος που έχει τροποποιηθεί για να αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple,

(η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φθοράς και ρήξης ή που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του προϊόντος,

(θ) εάν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple.

Σημαντικό: Μην ανοίγετε το προϊόν υλισμικού. Το άνοιγμα του προϊόντος υλισμικού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται απ’ αυτή την εγγύηση. Μόνον η Apple ή ένας ΕΑΣΑ πρέπει να εκτελεί εργασίες επισκευών σ’ αυτό το προϊόν υλισμικού.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.
ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλώ αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να δείτε τους πόρους βοήθειας που περιγράφονται κατωτέρω πριν αναζητήσετε το σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και μετά τη χρήση αυτών των πόρων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της Apple ή, εφόσον υπάρχει, με ένα ιδιόκτητο κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Apple Retail») ή με έναν ΕΑΣΑ χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία σας με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύσουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας. Όταν τηλεφωνείτε, ο αντιπρόσωπος της Apple ή ο ΕΑΣΑ θα βοηθήσει να προσδιοριστεί εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις και, εάν χρειάζεται, θα σας ενημερώσει για την διαδικασία που ακολουθεί η Apple. Πρέπει να βοηθήσετε στη διάγνωση των προβλημάτων του προϊόντος σας και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες εγγύησης της Apple.

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει το σέρβις στη χώρα όπου η Apple ή οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς της πώλησαν αρχικά το προϊόν υλισμικού. Η Apple θα παρέχει την υπηρεσία βάσει εγγύησης είτε (i) σε μια τοποθεσία λιανικής της Apple ή στον χώρο ενός ΕΑΣΑ, όπου το σέρβις πραγματοποιείται επί τόπου, ή η λιανική της Apple ή ο ΕΑΣΑ ενδέχεται να στείλει το προϊόν στην τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple για σέρβις, (ii) με την αποστολή σε εσάς προπληρωμένων λογαριασμών αποστολής (και εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, η Apple μπορεί να σας στείλει υλικό συσκευασίας) για να μπορέσετε να αποστείλετε το προϊόν στη τοποθεσία της υπηρεσίας επισκευών της Apple για σέρβις, ή (iii) με την αποστολή σε σας καινούργιου ή ανακατασκευασμένου προϊόντος αντικατάστασης ή μέρους που μπορεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη ώστε να μπορέσετε να επισκευάσετε ή να ανταλλάξετε το προϊόν σας (“υπηρεσία DIY”). Κατά την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης ή του μέρους, το αρχικό προϊόν ή το μέρος περιέρχεται στην κυριότητα της Apple και εσείς συμφωνείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της ρύθμισης για έγκαιρη επιστροφή του αρχικού προϊόντος ή του μέρους στην Apple. Κατά την παροχή της υπηρεσίας DIY που απαιτεί την επιστροφή του αρχικού προϊόντος ή μέρους, η Apple ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για τη λιανική τιμή του προϊόντος αντικατάστασης ή του μέρους και των ισχυόντων εξόδων αποστολής. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση της πιστωτικής κάρτας, ώστε να μη χρεωθείτε για το προϊόν ή το μέρος και τα έξοδα αποστολής. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν ή μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες ή το αντικατασταθέν προϊόν ή μέρος δεν καλύπτεται από το σέρβις της εγγύησης , η Apple θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα με το εγκεκριμένο ποσό.

Οι επιλογές του σέρβις, η διαθεσιμότητα των μερών και οι χρόνοι ανταπόκρισης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές του σέρβις υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα όπου ζητείται η υπηρεσία ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τις δαπάνες αποστολής και διακίνησης. Εάν αναζητήσετε σέρβις σε μια χώρα διαφορετική από την χώρα αρχικής αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών και θα φέρετε την ευθύνη για όλους τους τελωνειακούς δασμούς, το Φ.Π.Α. και άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις. Όπου υπάρχει διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται να επισκευάσει ή να ανταλλάξει τα ελαττωματικά προϊόντα και τα μέρη με συγκρίσιμα προϊόντα και μέρη που συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple
ενδέχεται να σας ζητήσει να προσκομίσετε αποδείξεις για τις λεπτομέρειες αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής πριν λάβετε το σέρβις της εγγύησης. Πληροφορίες στο διαδίκτυο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την λήψη σέρβις της εγγύησης παρέχονται κατωτέρω.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των πελατών σύμφωνα με την πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου της που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εάν το προϊόν σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει προγράμματα λογισμικού, δεδομένα και άλλες πληροφορίες, θα πρέπει να προστατεύσετε το περιεχόμενό του από πιθανές λειτουργικές αστοχίες. Προτού να παραδώσετε το προϊόν σας για το σέρβις της εγγύησης είναι δική σας ευθύνη να κρατήσετε ένα ξεχωριστό εφεδρικό αντίγραφο του περιεχομένου, να αφαιρέσετε όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που επιθυμείτε να προστατεύσετε και να απενεργοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Το προϊόν σας ή το προϊόν αντικατάστασης θα σάς επιστραφεί όπως ήταν διαμορφωμένο όταν αγοράστηκε αρχικά, και με τις ισχύουσες ενημερώσεις. Η Apple θα μπορεί να εγκαταστήσει αναβαθμίσεις του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος της υπηρεσίας εγγύησης, που θα εμποδίζουν την επιστροφή του συστήματος σε μία παλαιότερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που θα εγκατασταθούν στο υλισμικό ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μη λειτουργούν με το υλισμικό εξαιτίας της αναβάθμισης του λογισμικού του συστήματος. Αποτελεί δική σας ευθύνη η επανεγκατάσταση όλων των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού, των δεδομένων και των κωδικών πρόσβασης. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση των προγραμμάτων λογισμικού και των δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι διατίθενται στο διαδίκτυο:

  • Πληροφορίες Διεθνούς Υποστήριξης: link
  • Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς: link
  • Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι Σέρβις της Apple: link
  • Κατάστημα Λιανικής της Apple: link
  • Υποστήριξη και Σέρβις της Apple: link
  • Δωρεάν Υποστήριξη της Apple: link

Thanks to batjump

Σχολιασμός στο forum: Service & Warranty iPhon

About Vasilis Ananiadis

Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags:
One Response to “Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την εγγύηση του iPhone 4, αλλά και των υπολοίπων iDevices”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by iPhoneHellas and iPhone Hellas, Panos Ser. Panos Ser said: Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την εγγύηση του iPhone 4, αλλά και των υπολοίπων iDevices http://goo.gl/fb/7MI9f […]