Μετάβαση στο περιεχόμενο


Συννημένα: macOS Catalina bugs

  Συννημένο Μέγεθος: Μήνυμα #
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-09 at 0...
( λήψεις: 97 )
( Δημοσιεύτηκε στις 09/10/2019 07:35 )
35,8KB 2006044
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-09 at 1...
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 09/10/2019 15:19 )
1,26MB 2006136
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-09 at 1...
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 09/10/2019 15:20 )
329,29KB 2006136
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-10 at 1...
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/10/2019 16:35 )
100,92KB 2006329
Συνημμένο αρχείο tenor.gif
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/10/2019 18:33 )
523,62KB 2006364
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-10-10 at 10...
( λήψεις: 29 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/10/2019 21:57 )
421,08KB 2006409
Συνημμένο αρχείο Στιγμιότυπο 2019-10-11, 7.1...
( λήψεις: 29 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/10/2019 06:19 )
57,1KB 2006426
Συνημμένο αρχείο Στιγμιότυπο 2019-10-11, 9.1...
( λήψεις: 30 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/10/2019 20:14 )
371,08KB 2006563
Συνημμένο αρχείο image.jpg
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/10/2019 08:43 )
125,84KB 2006610
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-12 at 1...
( λήψεις: 42 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/10/2019 18:00 )
9,36KB 2006661
Συνημμένο αρχείο 1.jpg
( λήψεις: 32 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/10/2019 22:03 )
14,68KB 2006700
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-13 at 1...
( λήψεις: 22 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/10/2019 11:46 )
60,31KB 2006757
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-13 at 1...
( λήψεις: 44 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/10/2019 12:43 )
47,17KB 2006772
Συνημμένο αρχείο IMG_0549.jpg
( λήψεις: 37 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/10/2019 09:01 )
84,53KB 2006912
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-24 at 2...
( λήψεις: 19 )
( Δημοσιεύτηκε στις 25/10/2019 10:21 )
19,44KB 2008469
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-10-25 at 1...
( λήψεις: 45 )
( Δημοσιεύτηκε στις 25/10/2019 16:16 )
35,05KB 2008497
Συνημμένο αρχείο 1.png
( λήψεις: 21 )
( Δημοσιεύτηκε στις 08/11/2019 10:39 )
102,71KB 2010093
Συνημμένο αρχείο 2.png
( λήψεις: 19 )
( Δημοσιεύτηκε στις 08/11/2019 10:40 )
96,44KB 2010093
Συνημμένο αρχείο 3.png
( λήψεις: 19 )
( Δημοσιεύτηκε στις 08/11/2019 10:42 )
110,59KB 2010093
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-08 at 2...
( λήψεις: 43 )
( Δημοσιεύτηκε στις 08/11/2019 21:35 )
28,05KB 2010175
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-10 at 1...
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/11/2019 12:14 )
107,18KB 2010410
Συνημμένο αρχείο Mail.txt.zip
( λήψεις: 6 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/11/2019 12:53 )
244,85KB 2010425
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-10 at 1...
( λήψεις: 24 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/11/2019 14:46 )
237,02KB 2010435
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-10 at 1...
( λήψεις: 24 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/11/2019 14:47 )
1,1MB 2010435
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-13 at 0...
( λήψεις: 44 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/11/2019 10:09 )
256,96KB 2010773
Συνημμένο αρχείο Screen Shot 2019-11-13 at 0...
( λήψεις: 35 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/11/2019 10:10 )
131,02KB 2010773