Μετάβαση στο περιεχόμενο


Συννημένα: [Οδηγός] unc0ver: JailBreak iOS 13.0 - 13.5 (+ 13.5.5 b1)

  Συννημένο Μέγεθος: Μήνυμα #
Συνημμένο αρχείο FC069F63-E2D8-4873-A2F9-27A...
( λήψεις: 53 )
( Δημοσιεύτηκε στις 09/03/2020 23:38 )
527,4KB 2018906
Συνημμένο αρχείο 7D29993F-4678-4883-859D-77A...
( λήψεις: 47 )
( Δημοσιεύτηκε στις 07/04/2020 11:10 )
326,67KB 2020929
Συνημμένο αρχείο 3BAA5F38-2094-4140-A267-F0C...
( λήψεις: 46 )
( Δημοσιεύτηκε στις 08/04/2020 13:26 )
91,4KB 2021138
Συνημμένο αρχείο FA865AB7-BA6E-4EDA-BA21-3CF...
( λήψεις: 34 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/04/2020 15:02 )
622,9KB 2021390
Συνημμένο αρχείο F34CC692-C4C7-4DE9-ADE5-D78...
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/04/2020 15:03 )
627,85KB 2021390
Συνημμένο αρχείο 270A9F9F-1F33-4DEC-BFB5-BA1...
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/04/2020 15:03 )
645,67KB 2021390
Συνημμένο αρχείο 49CCDAB5-1148-470C-AD56-FE0...
( λήψεις: 46 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/04/2020 18:28 )
486,94KB 2021425
Συνημμένο αρχείο 0157B311-5232-47EA-93BF-5E6...
( λήψεις: 45 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/05/2020 20:34 )
325,7KB 2024214
Συνημμένο αρχείο Screenshot (3).png
( λήψεις: 45 )
( Δημοσιεύτηκε στις 24/05/2020 17:11 )
10,06KB 2024327
Συνημμένο αρχείο 6FB84F52-2FE8-4E76-A3C4-9DD...
( λήψεις: 38 )
( Δημοσιεύτηκε στις 24/05/2020 20:27 )
1,01MB 2024352
Συνημμένο αρχείο 9320F95C-8EBF-4313-BCED-70B...
( λήψεις: 41 )
( Δημοσιεύτηκε στις 25/05/2020 14:06 )
23,24KB 2024447
Συνημμένο αρχείο BD9ABA2F-3685-4864-BC21-529...
( λήψεις: 41 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/06/2020 01:26 )
309,73KB 2025304
Συνημμένο αρχείο B3FD2557-36CF-47BD-A80E-E64...
( λήψεις: 47 )
( Δημοσιεύτηκε στις 05/06/2020 14:56 )
83,92KB 2025390
Συνημμένο αρχείο 7F2DACBA-DA33-45C1-9646-81B...
( λήψεις: 32 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:37 )
96,5KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 6BD223E9-B961-4102-A65D-659...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:37 )
107,1KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 4FF032C0-A9BE-4952-8E1D-B84...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:37 )
108,7KB 2026050
Συνημμένο αρχείο BC384B5A-0CBE-4D52-8555-76D...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:37 )
104,55KB 2026050
Συνημμένο αρχείο D61EB20A-696C-464F-8B60-882...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:38 )
112,42KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 26DA0F58-D50F-4CB3-8B59-2BD...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:38 )
106,99KB 2026050
Συνημμένο αρχείο F4A34627-9DDC-4915-AA03-BE1...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:38 )
99,51KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 95D5C2B7-8746-4D5A-A9F2-C4D...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:38 )
95,52KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 04C3AB28-2130-4F8D-A88E-2EA...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:39 )
95,55KB 2026050
Συνημμένο αρχείο B9EB5924-40E7-45DA-9B61-BB9...
( λήψεις: 32 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:39 )
96,62KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 5BCE68E8-F56C-4D58-8E23-3BB...
( λήψεις: 32 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:39 )
105,44KB 2026050
Συνημμένο αρχείο 597B3FA4-3BE7-4FCD-989B-34C...
( λήψεις: 32 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:39 )
93,88KB 2026050
Συνημμένο αρχείο AE20B4B5-C6D7-45BF-812B-ED6...
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2020 10:39 )
96,14KB 2026050
Συνημμένο αρχείο AB886EBB-0274-425E-929C-2B8...
( λήψεις: 31 )
( Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 15:41 )
100,56KB 2026492
Συνημμένο αρχείο 5281F42A-287D-4642-93FC-194...
( λήψεις: 69 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2020 15:06 )
323,27KB 2026650
Συνημμένο αρχείο E1B4C9AD-83B4-4091-999D-A2F...
( λήψεις: 58 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/09/2020 16:06 )
73,4KB 2031655
Συνημμένο αρχείο iPhone 004.PNG
( λήψεις: 19 )
( Δημοσιεύτηκε στις 21/11/2020 11:34 )
6,37KB 2039600
Συνημμένο αρχείο 11.jpg
( λήψεις: 30 )
( Δημοσιεύτηκε στις 28/12/2020 10:47 )
60,24KB 2044943
Συνημμένο αρχείο 1.jpg
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 06/03/2021 14:30 )
81,69KB 2052371
Συνημμένο αρχείο Text.pdf
( λήψεις: 3 )
( Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2021 14:49 )
58,58KB 2060489