Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία
* * * - - 2 ψήφοι

Εγγύηση 2 ετών με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


 • Παρακαλούμε συνδεθείτε για να απαντήσετε
44 μηνύματα σε αυτό το θέμα

#1   manu

manu

  iPH Enthousiast

 • 473 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone XS Max

Δημοσίευση 12/07/2019 - 15:38

*
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

Καλησπέρα σε όλους!

Επειδή μας έχει απασχολήσει πολλάκις το θέμα της εγγύησης των 2 ετών, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν με τιμολόγιο, θα σας παραθέσω τη δική μου εμπειρία.

Είχα αγοράσει ένα Iphone X το Νοέμβριο του 2017 από το Istorm της Θεσσαλονίκης (κατάστημα Τσιμισκή), με τιμολόγιο.

Το Μάιο του 2019, έχοντας ξεπεράσει το 1 έτος εγγύησης και όντας μέσα στο 2ο χρόνο της εγγύησης, μου εμφανίστηκε πρόβλημα στο ηχείο και στο μικρόφωνο. Απευθύνθηκα, λοιπόν, στο Istorm, προκειμένου να μου επιδιορθώσουν το πρόβλημα. Η απάντηση, που πήρα αρχικά είναι ότι έχει ξεπεραστεί το 1 έτος κι επειδή έχει αγοραστεί το Iphone με τιμολόγιο δε δικαιούμαι 2ο χρόνο εγγύησης.

Στο σημείο αυτό ας αναφέρω συνοπτικά το νομικό πλαίσιο, που έχει βέβαια αναλυθεί λεπτομερώς σε αντίστοιχα posts του forum.

 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο πωλητής έχει, πέρα των άλλων, και την κάτωθι υποχρέωση:

 

Αρθ. 534 ΑΚ. - Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

 

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Επίσης, ο αγοραστής έχει τα εξής δικαιώματα:

 

Αρθ. 540 ΑΚ. - Δικαιώματα του αγοραστή.

 

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 2. να μειώσει το τίμημα. 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα και οι αξιώσεις που πηγάζουν από αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και της παράδοσης του πράγματος στον αγοραστή, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:

 

 

 

Αρ. 554 ΑΚ – Παραγραφή.

 

(Προθεσμία παραγραφής πέντε έτη για τα ακίνητα και δύο έτη για τα κινητά)

 

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

 

 

Αρθ. 555. - Έναρξη και διακοπή του χρόνου παραγραφής.

 

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το τέλος της διαδικασίας αυτής. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η προθεσμία της παραγραφής για πραγματικά ελαττώματα της συσκευής είναι 2 έτη. Μπορώ δηλαδή μέσα σε 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα.

 

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρο 5 ν. 2251/1994 (όπως ισχύει σήμερα), η ευθύνη του πωλητή ορίζεται ως εξής:

 

Άρθρο 5

Ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών αγαθών (νόμιμη εγγύηση)
 

1. Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534επ. του Αστικού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης του πωλητή από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

 

Εξάλλου και πριν την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 5 από την ΥΑ 5338/2018, το άρθρο 5 είχε ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2251/1994

 

Στο άρθρο αυτό ενδεικτικά χρήζουν αναφοράς τα εξής:

 

α) Κατά την πώληση, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προιόντος είναι ο εύλογα αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονοµικά ασύµφορη.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται µεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται όµως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του, ο προµηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προµήθεια ανταλλακτικών του.

 

β) Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή µε άλλο τεχνικό µέσο αποτύπωσης που µπορεί να είναι διαθέσιµο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προµήθειας καινούργιων προϊόντων µε µακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει, µε απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόµενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της.

Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, µε σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώµατα που έχει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχµής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναµένεται ότι θα παραµένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντοµότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

 

γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόµατα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εµφανισθεί στο προϊόν ελάττωµα και ο προµηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος µε νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

Αν ο απαιτούµενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων. 

Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εµφάνιση του ελαττώµατος ή της έλλειψης της συνοµολογηµένης ιδιότητας, είναι άκυρη.

 

Πρέπει να τονιστεί ότι με την ΥΑ 5338/2018 η έννοια του καταναλωτή έχει ως εξής:

 

«Άρθρο 1α (Ορισμοί) Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:
 

1.     καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα….»

 

 

Αντίθετα, πριν την ΥΑ 5338/2018, η έννοια του καταναλωτή είχε ως εξής:

 

«Άρθρο 1 Παρ. 4. 

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:
 

α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους…»

 

 • Εξαιτίας του νέου ορισμού της έννοιας του καταναλωτή, έχει υποστηριχθεί  - εσφαλμένα - από τους κολοσσούς - εταιρείες η άποψη ότι όταν αγοράζει κάποιος αγοραστής με τιμολόγιο ένα προϊόν, τότε δε λειτουργεί ως καταναλωτής, αλλά ως επαγγελματίας κι επομένως δεν θα μπορεί να απολαύσει την πρόσθετη προστασία του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Σε αυτήν την κρίση, όμως, καταλήγουν τελείως αυθαίρετα, καθώς ο επαγγελματίας δεν παύει να λειτουργεί και ως καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν και για προσωπική του χρήση και όχι αποκλειστικά  στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας κι επομένως δεν παύει να έχει διευρυμένα δικαιώματα βάσει του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Η νέα αυτή έννοια του καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στην ΥΑ 5338/2018, έχει τη σημασία ότι ο αγοραστής δεν πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όταν αγοράζει ένα προϊόν, προκειμένου να θεωρηθεί καταναλωτής.
 • Όταν λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε και μόνο δεν του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή.
 • Όταν, όμως, ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν για να καλύψει και τις καταναλωτικές του ανάγκες κι όχι μόνο τις επαγγελματικές, τότε είναι σαφές ότι του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή κι επομένως έχει την ευρύτερη προστασία που παρέχει και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο ν. 2251/1994.
 • Εξάλλου κι αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ν. 2251/1994, να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές, προκειμένου να προστατευτούν από αυθαίρετες συμπεριφορές, όπως αυτή της iStormΑ.Ε.
 • Επομένως, όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο με τιμολόγιο, όπως στην περίπτωσή μου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της τυχόν επαγγελματικής του δραστηριότητας, αλλά το χρησιμοποιεί προφανώς και για τις καθημερινές του ανάγκες, οι οποίες είναι άσχετες με το επάγγελμά του (π.χ. ομιλία με την οικογένειά του, χρησιμοποίηση των socialmedia, του Youtubeκλπ). 
 • Ακόμη, όμως, κι αν υποτεθεί ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα περί προστασίας του Καταναλωτή, τυγχάνουν εφαρμογής τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, στα οποία δε γίνεται διάκριση καταναλωτή - προμηθευτή (πωλητή), αλλά διάκριση αγοραστή - πωλητή.

 

Σημειωτέον, ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο και δε γίνεται να παρακαμφθούν από την ιδιωτική βούληση.
 

Επομένως, είτε με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε με το ν. 2251/1994, είτε με τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, συνάγονται τα εξής:
 

1) Η παραγραφή των νόμιμων δικαιωμάτων μου είναι διετής από την παραλαβή του παραπάνω iPhone. 

2) Ο πωλητής από τον οποίο αγόρασα τη συσκευή, δηλαδή η iStormΑ.Ε., οφείλει να επισκεύασει/αντικαταστήσει το κινητό μου για πραγματικό ελάττωμα, αν αυτό εμφανιστεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία της παραλαβής του, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

 

​΄Οταν προσπάθησα ευγενικά να εξηγήσω το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο στου υπαλλήλους, δεν έκατσαν καν να με ακούσουν και με ύφος μου απάντησαν ότι ξέρουν τους νόμους, επειδή δουλεύουν στο Istorm....!!

Το κύριο επιχείρημά τους ήταν ότι η Apple δεν καλύπτει την επισκευή, επειδή είναι αγορασμένο με τιμολόγιο.

Εγώ φυσικά επέμενα ότι δεν απευθύνομαι στην Apple, αλλά στην Istorm, επειδή είναι ο πωλητής του iPhone.

Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν και γι' αυτό το λόγο έκανα καταγγελία στο Συνήγορο του Καταναλωτή, εξηγώντας όλα τα παραπάνω.

Μόλις έλαβε το Istorm την καταγγελία, επικοινώνησαν μαζί μου για να καταλάβουν το λόγο της καταγγελίας(!!!) και μου ζήτησαν να πάω το iPhone σε αυτούς για να το ελέγξουν αζημίως.

Ξαφνικά την επόμενη μέρα ως διά μαγείας και το iPhone είχε επισκευαστεί και το ενημερωτικό mail που μου έστειλαν, έδειχνε ότι το iPhone ήταν εντός εγγύησης.

 

Γράφω αυτό το ποστ κυρίως για να σας προτρέψω να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Το τι συζητάμε εμείς εδώ δεν έχει κανένα αντίκτυπο, αν δεν προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα.

Σκεφτείτε κι ότι πριν από 5 χρόνια μιλούσαμε πάλι εδώ στο forum για τα 2 χρόνια εγγύησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που κανένα κατάστημα δε δεχόταν. Σήμερα, την αναγνωρίζουν όλοι και μας δίνεται χωρίς κουβέντα η 2ετής εγγύηση. Αν, όμως, τότε κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν και δεν διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, δε θα είχαμε σήμερα αυτήν την κατάκτηση.

Εν έτει 2019 βρήκαν νέα πατέντα περί περιορισμού της 2ετούς εγγύησης λόγω αγοράς προϊόντος με τιμολόγιο.

Έχω επέμβει και σε άλλα ποστ κατά καιρούς, εξηγώντας τη νομική μου γνώμη ότι και σε αυτήν την περίπτωση (τιμολόγιο) η εγγύηση είναι 2ετής.

Που στη δική μου περίπτωση, που ανέφερα στο παρόν ποστ, εν τέλει έπιασε...


Τελευταία επεξεργασία από: thanasis, 27/11/2020 - 21:38
Remove format - Resize content


Ad

Ad

Team
iPhoneHellas
3,1416 μηνύματα
Twitter: @android
Φύλο: Όπως το δει κανείς
Κινητό: Android
Tablet: Για τα κουνούπια

Γιατί να γίνετε μέλη;

#2   NASA

NASA

  iPH Member

 • 293 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας

Δημοσίευση 12/07/2019 - 16:09

Ευχαριστώ για την ενημέρωση.

#3   Nikkos78

Nikkos78

  iPH Member

 • 250 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας

Δημοσίευση 12/07/2019 - 16:13

ωραίος.

δημιούργησες δεδικασμένο, και τώρα βλέπω την istorm να μαζεύει συσκευές μέσα στη 2ετή εγγύηση για αντικατάσταση/επισκευή.#4   alej

alej

  iPH Elite Poster

 • 3.320 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 8
 • Tablet:iPad Air +4G
 • GameCenter:ALEJSALONICA

Δημοσίευση 12/07/2019 - 20:50

Καλησπέρα σε όλους!

Επειδή μας έχει απασχολήσει πολλάκις το θέμα της εγγύησης των 2 ετών, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν με τιμολόγιο, θα σας παραθέσω τη δική μου εμπειρία.

Είχα αγοράσει ένα Iphone X το Νοέμβριο του 2017 από το Istorm της Θεσσαλονίκης (κατάστημα Τσιμισκή), με τιμολόγιο.

Το Μάιο του 2019, έχοντας ξεπεράσει το 1 έτος εγγύησης και όντας μέσα στο 2ο χρόνο της εγγύησης, μου εμφανίστηκε πρόβλημα στο ηχείο και στο μικρόφωνο. Απευθύνθηκα, λοιπόν, στο Istorm, προκειμένου να μου επιδιορθώσουν το πρόβλημα. Η απάντηση, που πήρα αρχικά είναι ότι έχει ξεπεραστεί το 1 έτος κι επειδή έχει αγοραστεί το Iphone με τιμολόγιο δε δικαιούμαι 2ο χρόνο εγγύησης.

Στο σημείο αυτό ας αναφέρω συνοπτικά το νομικό πλαίσιο, που έχει βέβαια αναλυθεί λεπτομερώς σε αντίστοιχα posts του forum.

 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο πωλητής έχει, πέρα των άλλων, και την κάτωθι υποχρέωση:

 

Αρθ. 534 ΑΚ. - Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

 

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Επίσης, ο αγοραστής έχει τα εξής δικαιώματα:

 

Αρθ. 540 ΑΚ. - Δικαιώματα του αγοραστή.

 

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 2. να μειώσει το τίμημα. 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα και οι αξιώσεις που πηγάζουν από αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και της παράδοσης του πράγματος στον αγοραστή, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:

 

 

 

Αρ. 554 ΑΚ – Παραγραφή.

 

(Προθεσμία παραγραφής πέντε έτη για τα ακίνητα και δύο έτη για τα κινητά)

 

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

 

 

Αρθ. 555. - Έναρξη και διακοπή του χρόνου παραγραφής.

 

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το τέλος της διαδικασίας αυτής. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η προθεσμία της παραγραφής για πραγματικά ελαττώματα της συσκευής είναι 2 έτη. Μπορώ δηλαδή μέσα σε 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα.

 

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρο 5 ν. 2251/1994 (όπως ισχύει σήμερα), η ευθύνη του πωλητή ορίζεται ως εξής:

 

Άρθρο 5

Ευθύνη κατά την πώληση

καταναλωτικών αγαθών (νόμιμη εγγύηση)

1. Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534επ. του Αστικού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης του πωλητή από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

 

Εξάλλου και πριν την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 5 από την ΥΑ 5338/2018, το άρθρο 5 είχε ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2251/1994

 

Στο άρθρο αυτό ενδεικτικά χρήζουν αναφοράς τα εξής:

 

α) Κατά την πώληση, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προιόντος είναι ο εύλογα αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονοµικά ασύµφορη.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται µεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται όµως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του, ο προµηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προµήθεια ανταλλακτικών του.

 

β) Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή µε άλλο τεχνικό µέσο αποτύπωσης που µπορεί να είναι διαθέσιµο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προµήθειας καινούργιων προϊόντων µε µακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει, µε απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόµενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της.

Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, µε σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώµατα που έχει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχµής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναµένεται ότι θα παραµένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντοµότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

 

γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόµατα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εµφανισθεί στο προϊόν ελάττωµα και ο προµηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος µε νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

Αν ο απαιτούµενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων. 

Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εµφάνιση του ελαττώµατος ή της έλλειψης της συνοµολογηµένης ιδιότητας, είναι άκυρη.

 

Πρέπει να τονιστεί ότι με την ΥΑ 5338/2018 η έννοια του καταναλωτή έχει ως εξής:

 

«Άρθρο 1α

(Ορισμοί)

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:

1.     καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα….»

 

 

Αντίθετα, πριν την ΥΑ 5338/2018, η έννοια του καταναλωτή είχε ως εξής:

 

«Άρθρο 1 Παρ. 4. 

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:

α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους…»

 

Εξαιτίας του νέου ορισμού της έννοιας του καταναλωτή, έχει υποστηριχθεί  - εσφαλμένα - από τους κολοσσούς - εταιρείες η άποψη ότι όταν αγοράζει κάποιος αγοραστής με τιμολόγιο ένα προϊόν, τότε δε λειτουργεί ως καταναλωτής, αλλά ως επαγγελματίας κι επομένως δεν θα μπορεί να απολαύσει την πρόσθετη προστασία του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε αυτήν την κρίση, όμως, καταλήγουν τελείως αυθαίρετα, καθώς ο επαγγελματίας δεν παύει να λειτουργεί και ως καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν και για προσωπική του χρήση και όχι αποκλειστικά  στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας κι επομένως δεν παύει να έχει διευρυμένα δικαιώματα βάσει του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η νέα αυτή έννοια του καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στην ΥΑ 5338/2018, έχει τη σημασία ότι ο αγοραστής δεν πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όταν αγοράζει ένα προϊόν, προκειμένου να θεωρηθεί καταναλωτής.

Όταν λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε και μόνο δεν του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή.

Όταν, όμως, ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν για να καλύψει και τις καταναλωτικές του ανάγκες κι όχι μόνο τις επαγγελματικές, τότε είναι σαφές ότι του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή κι επομένως έχει την ευρύτερη προστασία που παρέχει και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο ν. 2251/1994.

Εξάλλου κι αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ν. 2251/1994, να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές, προκειμένου να προστατευτούν από αυθαίρετες συμπεριφορές, όπως αυτή της iStormΑ.Ε.

Επομένως, όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο με τιμολόγιο, όπως στην περίπτωσή μου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της τυχόν επαγγελματικής του δραστηριότητας, αλλά το χρησιμοποιεί προφανώς και για τις καθημερινές του ανάγκες, οι οποίες είναι άσχετες με το επάγγελμά του (π.χ. ομιλία με την οικογένειά του, χρησιμοποίηση των socialmedia, του Youtubeκλπ). 

Ακόμη, όμως, κι αν υποτεθεί ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα περί προστασίας του Καταναλωτή, τυγχάνουν εφαρμογής τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, στα οποία δε γίνεται διάκριση καταναλωτή - προμηθευτή (πωλητή), αλλά διάκριση αγοραστή - πωλητή.

Σημειωτέον, ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο και δε γίνεται να παρακαμφθούν από την ιδιωτική βούληση.

Επομένως, είτε με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε με το ν. 2251/1994, είτε με τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, συνάγονται τα εξής:

1) Η παραγραφή των νόμιμων δικαιωμάτων μου είναι διετής από την παραλαβή του παραπάνω iPhone

2) Ο πωλητής από τον οποίο αγόρασα τη συσκευή, δηλαδή η iStormΑ.Ε., οφείλει να επισκεύασει/αντικαταστήσει το κινητό μου για πραγματικό ελάττωμα, αν αυτό εμφανιστεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία της παραλαβής του, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

 

​΄Οταν προσπάθησα ευγενικά να εξηγήσω το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο στου υπαλλήλους, δεν έκατσαν καν να με ακούσουν και με ύφος μου απάντησαν ότι ξέρουν τους νόμους, επειδή δουλεύουν στο Istorm....!!

Το κύριο επιχείρημά τους ήταν ότι η Apple δεν καλύπτει την επισκευή, επειδή είναι αγορασμένο με τιμολόγιο.

Εγώ φυσικά επέμενα ότι δεν απευθύνομαι στην Apple, αλλά στην Istorm, επειδή είναι ο πωλητής του Iphone.

Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν και γι' αυτό το λόγο έκανα καταγγελία στο Συνήγορο του Καταναλωτή, εξηγώντας όλα τα παραπάνω.

Μόλις έλαβε το Istorm την καταγγελία, επικοινώνησαν μαζί μου για να καταλάβουν το λόγο της καταγγελίας(!!!) και μου ζήτησαν να πάω το Iphone σε αυτούς για να το ελέγξουν αζημίως.

Ξαφνικά την επόμενη μέρα ως διά μαγείας και το iphone είχε επισκευαστεί και το ενημερωτικό mail που μου έστειλαν, έδειχνε ότι το iphone ήταν εντός εγγύησης.

 

Γράφω αυτό το ποστ κυρίως για να σας προτρέψω να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Το τι συζητάμε εμείς εδώ δεν έχει κανένα αντίκτυπο, αν δεν προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα.

Σκεφτείτε κι ότι πριν από 5 χρόνια μιλούσαμε πάλι εδώ στο forum για τα 2 χρόνια εγγύησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που κανένα κατάστημα δε δεχόταν. Σήμερα, την αναγνωρίζουν όλοι και μας δίνεται χωρίς κουβέντα η 2ετής εγγύηση. Αν, όμως, τότε κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν και δεν διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, δε θα είχαμε σήμερα αυτήν την κατάκτηση.

Εν έτει 2019 βρήκαν νέα πατέντα περί περιορισμού της 2ετούς εγγύησης λόγω αγοράς προϊόντος με τιμολόγιο.

Έχω επέμβει και σε άλλα ποστ κατά καιρούς, εξηγώντας τη νομική μου γνώμη ότι και σε αυτήν την περίπτωση (τιμολόγιο) η εγγύηση είναι 2ετής.

Που στη δική μου περίπτωση, που ανέφερα στο παρόν ποστ, εν τέλει έπιασε...

Είσαι πολύ δυνατός! Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Πριν λίγους μήνες εδώ μέσα είχα φάει τα ρούχα μου προσπαθώντας να αποδείξω τα αυτονόητα. Η αλήθεια είναι ότι απελπίστηκα κυρίως γιατί το νομοθετικό πλαίσιο έδινε όπλα στους ισχυρούς. Η εξέλιξη αυτή μας δίνει πίστη ότι η λογική θα επικρατήσει. Θεωρώ πάντως ότι εσκεμμένα υπάρχει αυτή η ''περίεργη'' διατύπωση στο νόμο καθώς για άλλη μια φορά ο καταναλωτής έρχεται να αντιπαρατεθεί με θηρία διαθέτοντας τον χρόνο του και με δικά του έξοδα κάθε φορά που νιώθει ότι τον αδικούν.#5   toxotis70

toxotis70

  iPH Contributor

 • 924 μηνύματα

Δημοσίευση 14/07/2019 - 09:35

Τελικά , επίσημα, τι ισχύει;


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

#6   niktsi

niktsi

  iPH Enthousiast

 • 352 μηνύματα
 • Twitter:@niktsiap
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 5S

Δημοσίευση 14/07/2019 - 10:06

Ελπίζω η προσωπική σου εμπειρία που τόσο ξεκάθαρα περιγράφεις, να βοηθήσει και όσους έχουν πιστέψει τις δικαιολογίες των εμπόρων και τους έχουν απογοητεύσει, να επαναδιεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.  #7   nikosgnr

nikosgnr

  iPH Legendarious

 • 112.473 μηνύματα
 • Twitter:@nikosgnr
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 2G
 • GameCenter:nikosgnr

Δημοσίευση 14/07/2019 - 11:17

Γράφω αυτό το ποστ κυρίως για να σας προτρέψω να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Το τι συζητάμε εμείς εδώ δεν έχει κανένα αντίκτυπο, αν δεν προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα.
Σκεφτείτε κι ότι πριν από 5 χρόνια μιλούσαμε πάλι εδώ στο forum για τα 2 χρόνια εγγύησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που κανένα κατάστημα δε δεχόταν. Σήμερα, την αναγνωρίζουν όλοι και μας δίνεται χωρίς κουβέντα η 2ετής εγγύηση. Αν, όμως, τότε κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν και δεν διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, δε θα είχαμε σήμερα αυτήν την κατάκτηση.
Εν έτει 2019 βρήκαν νέα πατέντα περί περιορισμού της 2ετούς εγγύησης λόγω αγοράς προϊόντος με τιμολόγιο.
Έχω επέμβει και σε άλλα ποστ κατά καιρούς, εξηγώντας τη νομική μου γνώμη ότι και σε αυτήν την περίπτωση (τιμολόγιο) η εγγύηση είναι 2ετής.
Που στη δική μου περίπτωση, που ανέφερα στο παρόν ποστ, εν τέλει έπιασε...

"Αγαπημένο" iStorm. Μπράβο για την επιμονή.

Ειδικά όταν έχουμε ζήσει εδώ μέσα τις τιμημένες μέρες της 2ετίας, που κάθε φορά έπρεπε να χτενίζω τη γλώσσα μου.

Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ πως κάποια καταστήματα δε κάνουν πλέον διάκριση και αναλαμβάνουν το 2ο χρόνο χωρίς πολλά πολλά.

Τελευταία επεξεργασία από: nikosgnr, 14/07/2019 - 11:40

| JailBreak Means System Customization |

LG8ISzO.gif

#8   giodis

giodis

  iPH Hero

 • 4.468 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 5S
 • Tablet:iPad mini Retina

Δημοσίευση 14/07/2019 - 11:27

Εξαιρετικό άρθρο !.

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συντάκτη.  :)


vires acquirit eundo


#9   manu

manu

  iPH Enthousiast

 • 473 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone XS Max

Δημοσίευση 14/07/2019 - 11:52

Για να είμαστε δίκαιοι... Επέμενα κυρίως στο iStorm, διότι στην περίπτωση μου ήταν ο πωλητής του iPhone μου. Αν το είχα αγοράσει από την Κοσμοτε ή το Public ας πούμε, κανονικά για να είμαι 100% καλυμμένος, θα έπρεπε να στραφώ κατά αυτών και όχι φυσικά κατά του iStorm και με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Βέβαια η νομική μου άποψη είναι ότι και πάλι θα μπορούσα να στραφώ κατά της «παραγωγού» Apple -μέσω του iStorm-, για τους λόγους που αναφέρω παραπάνω, με βάση τις διατάξεις της προστασίας του καταναλωτή. Εκεί, όμως, μπαίνει μέσα η ερμηνεία του νόμου, που φυσικά οι πωλητές και οι παραγωγοί τον ερμηνεύουν, όπως τους βολεύει.
Μέχρι να βγει νομολογία, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε με αυτόν τον τρόπο.

#10   Slacker

Slacker

  Advanced Member

 • 956 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 8 Plus
 • Tablet:iPad Air 2

Δημοσίευση 14/07/2019 - 13:47

Έτσι! Μπράβο!

#11   hab

hab

  iPH newbie

 • 95 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 6
 • Tablet:iPad 3

Δημοσίευση 18/07/2019 - 20:01

Καλησπέρα φίλε μου,

 

Αρχικά μπράβο για το πολύ ωραίο θέμα σου, που μάζεψες όλες αυτές τις λεπτομέρειες και μας τις παρουσίασες με αναλυτικό τρόπο.

 

Επειδή είμαι σε μια παρόμοια κατάσταση και ετοιμάζομαι για πιθανή καταγγελία, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσεις 2-3 πραγματάκια;

 

Συγνώμη εάν "γεμίζω" με post το θέμα και δεν σου στέλνω PM, αλλά πιστεύω πως οι απορίες μου ίσως βοηθήσουν και άλλους. Επίσης, ίσως κάποιες ερωτήσεις μου να φανούν χαζές, αλλά δεν είμαι δικηγόρος και δεν ξέρω κάποιες λεπτομέρειες.

 

Καταρχάς, αναφέρεις κάποια άρθρα του αστικού κώδικα (534, 540, 554, 555)  που όπως έγραψες και εσύ, καταλήγουν στο συμπέρασμα των δύο ετών εγγύησης από το πωλητή προς τον αγοραστή, χωρίς κάποιο διαχωρισμό μεταξύ φυσικού ή νομικού προσώπου. Δηλαδή σύμφωνα με αυτά και μόνο, δεν θα έπρεπε χωρίς κάποια άλλη κουβέντα να σου δίνουν δύο χρόνια εγγύηση;

 

Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ποιος ο λόγος για κάποιον άλλο νόμο;

 

Ας πάμε τώρα στο νόμο 2251/1994. Σε ότι έχεις παραθέσει, δεν βλέπω να αναφέρονται πουθενά τα δύο έτη. Βέβαια παραπέμπει ο νόμος στο άρθρο 534 του ΑΚ που όμως δεν λέει κάτι για τον χρόνο εγγύησης, εκτός εάν κάτι δεν καταλαβαίνω εδώ (τι είναι αυτό το "επ"; ). Έψαξα λίγο τον νόμο και στην σελίδα 358 που βρίσκουμε το άρθρο 5, αναφέρει σε κάποιο σημείο για περίπτωση μη παροχής επιπλέον (εμπορικής) εγγύησης:

 

«σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.»

 

Μάλλον πάλι κάτι χάνω εδώ γιατί δεν βλέπω αυτό το δύο έτη ούτε στο άρθρο 5 του νόμου αλλά ούτε και στο άρθρο 534 του ΑΚ (αυτό το "επ" κάτι πρέπει να κρύβει :)).

 

Πέρα λοιπόν από όλα τα παραπάνω, υπάρχει και λόγος για κάποια Ευρωπαϊκή οδηγία; Ξέρουμε ποια είναι αυτή ή ουσιαστικά ο νόμος έχει φτιαχτεί για να προσαρμοστεί η Ελληνική αγορά στην οδηγία και δεν χρειάζεται άλλη αναφορά της;

 

Σχετικά με τον νόμο και τον ορισμό του καταναλωτή:

 

 «καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα (σελ. 344 Άρθρο 1α, νόμου 2251/1994)»

 

Πολύ σωστή και ξεκάθαρη η ερμηνεία σου. Το ότι έχεις πάρει ένα προϊόν με τιμολόγιο δεν σημαίνει ότι ενεργείς με αυτό το προϊόν μόνο για επαγγελματικό σκοπό, εκτός βέβαια εάν το προϊόν προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, κάτι που σίγουρα δεν ισχύει με ένα κινητό τηλέφωνο.

 

Τέλος, σχετικά με την καταγγελία που έκανες, από ότι κατάλαβα δεν είχες κάποια γραπτή απάντηση από την iStorm και προχώρησες μόνο με ότι σου είπαν προφορικά; Σε ρωτάω για να ξέρω εάν θα πρέπει να απαιτήσω γραπτή απάντηση πριν κάνω καταγγελία, ή δεν θα χρειαστεί χρειάζεται να ασχοληθώ και να χάνω χρόνο.

 #12   manu

manu

  iPH Enthousiast

 • 473 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone XS Max

Δημοσίευση 18/07/2019 - 20:11

Φίλε μου θα σου απαντήσω αύριο, γιατί θέτεις ωραία θέματα, αλλά είμαι σε μια εκδήλωση και δεν μπορώ να σου απαντήσω λεπτομερώς..

#13   hab

hab

  iPH newbie

 • 95 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 6
 • Tablet:iPad 3

Δημοσίευση 18/07/2019 - 20:16

Να είσαι καλά! Δεν βιαζόμαστε γιατί έτσι όπως τα βλέπω θα περάσουν 10-15 μέρες για να έχω απάντηση από το κατάστημα...#14   skiace

skiace

  iPH Elite Poster

 • 2.493 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: Άλλο
 • Tablet:iPad Pro 3rd gen + 4G

Δημοσίευση 19/07/2019 - 11:54

ειμαι σε παρομοια κατασταση με αγορα απο vodafone και επικοινωνια με document.

τα πραγματα μπλεκουν ομως γιατι αν επικοινωνησεις με την apple σε παραπεμπει στους εξουσιοδοτημενους πχ. document και οχι στην αλυσιδα πωλησης καθως θεωρει οτι στερουνται εγκεκριμμενου σερβις.

 

για τον φιλο παραπανω.

το δικαιωμα διακρισης μεταξυ των παραστατικων τους δινεται απο την ΥΑ 5338/2018 η έννοια του καταναλωτή έχει ως εξής:

 

«Άρθρο 1α

(Ορισμοί)

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:

1.     καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα….»#15   hab

hab

  iPH newbie

 • 95 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 6
 • Tablet:iPad 3

Δημοσίευση 19/07/2019 - 16:21

για τον φιλο παραπανω.

το δικαιωμα διακρισης μεταξυ των παραστατικων τους δινεται απο την ΥΑ 5338/2018.........

Αυτό που λες αναφέρεται στον νόμο 2251/1994 και όχι στον Αστικό Κώδικα. Η απορία που έχω είναι ότι αφού υπάρχει ο αστικός κώδικας που δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, γιατί χρειαζόμαστε και κάτι ακόμα;

 

Αυτό που αναφέρεται στον νόμο, όπως έγραψε και ο manu, χρίζει ερμηνείας καθώς αναφέρει τη λέξη "ενεργεί". Πρακτικά με το κινητό μας τηλέφωνο ενεργούμε και για λόγους που δεν είναι επιχειρηματικοί. Για αυτό και προφανώς έβγαλε άκρη ο manu...


Τελευταία επεξεργασία από: hab, 19/07/2019 - 16:25


Ad

Ad

Team
iPhoneHellas
3,1416 μηνύματα
Twitter: @android
Φύλο: Όπως το δει κανείς
Κινητό: Android
Tablet: Για τα κουνούπια

Γιατί να γίνετε μέλη;Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1

0 μέλη, 1 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες