Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία
* * * - - 2 ψήφοι

Εγγύηση 2 ετών με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


 • Παρακαλούμε συνδεθείτε για να απαντήσετε
32 μηνύματα σε αυτό το θέμα

#31   montzOlee

montzOlee

  iPH Member

 • 307 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 2G
 • Tablet:iPad
 • GameCenter:montzOlee

Δημοσίευση 01/12/2020 - 16:08

Καλησπέρα σε όλους!

Επειδή μας έχει απασχολήσει πολλάκις το θέμα της εγγύησης των 2 ετών, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν με τιμολόγιο, θα σας παραθέσω τη δική μου εμπειρία.

Είχα αγοράσει ένα Iphone X το Νοέμβριο του 2017 από το Istorm της Θεσσαλονίκης (κατάστημα Τσιμισκή), με τιμολόγιο.

Το Μάιο του 2019, έχοντας ξεπεράσει το 1 έτος εγγύησης και όντας μέσα στο 2ο χρόνο της εγγύησης, μου εμφανίστηκε πρόβλημα στο ηχείο και στο μικρόφωνο. Απευθύνθηκα, λοιπόν, στο Istorm, προκειμένου να μου επιδιορθώσουν το πρόβλημα. Η απάντηση, που πήρα αρχικά είναι ότι έχει ξεπεραστεί το 1 έτος κι επειδή έχει αγοραστεί το Iphone με τιμολόγιο δε δικαιούμαι 2ο χρόνο εγγύησης.

Στο σημείο αυτό ας αναφέρω συνοπτικά το νομικό πλαίσιο, που έχει βέβαια αναλυθεί λεπτομερώς σε αντίστοιχα posts του forum.

 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο πωλητής έχει, πέρα των άλλων, και την κάτωθι υποχρέωση:

 

Αρθ. 534 ΑΚ. - Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

 

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Επίσης, ο αγοραστής έχει τα εξής δικαιώματα:

 

Αρθ. 540 ΑΚ. - Δικαιώματα του αγοραστή.

 

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 2. να μειώσει το τίμημα. 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα και οι αξιώσεις που πηγάζουν από αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και της παράδοσης του πράγματος στον αγοραστή, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:

 

 

 

Αρ. 554 ΑΚ – Παραγραφή.

 

(Προθεσμία παραγραφής πέντε έτη για τα ακίνητα και δύο έτη για τα κινητά)

 

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002)

 

 

Αρθ. 555. - Έναρξη και διακοπή του χρόνου παραγραφής.

 

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το τέλος της διαδικασίας αυτής. (Όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002 ΦΕΚ 192Α/21-08-2002).

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η προθεσμία της παραγραφής για πραγματικά ελαττώματα της συσκευής είναι 2 έτη. Μπορώ δηλαδή μέσα σε 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα.

 

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρο 5 ν. 2251/1994 (όπως ισχύει σήμερα), η ευθύνη του πωλητή ορίζεται ως εξής:

 

Άρθρο 5

Ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών αγαθών (νόμιμη εγγύηση)
 

1. Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534επ. του Αστικού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης του πωλητή από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

 

Εξάλλου και πριν την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 5 από την ΥΑ 5338/2018, το άρθρο 5 είχε ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2251/1994

 

Στο άρθρο αυτό ενδεικτικά χρήζουν αναφοράς τα εξής:

 

α) Κατά την πώληση, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προιόντος είναι ο εύλογα αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονοµικά ασύµφορη.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται µεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται όµως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του, ο προµηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προµήθεια ανταλλακτικών του.

 

β) Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή µε άλλο τεχνικό µέσο αποτύπωσης που µπορεί να είναι διαθέσιµο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προµήθειας καινούργιων προϊόντων µε µακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει, µε απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυµία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόµενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της.

Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, µε σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώµατα που έχει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχµής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναµένεται ότι θα παραµένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντοµότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

 

γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόµατα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εµφανισθεί στο προϊόν ελάττωµα και ο προµηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος µε νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

Αν ο απαιτούµενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων. 

Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εµφάνιση του ελαττώµατος ή της έλλειψης της συνοµολογηµένης ιδιότητας, είναι άκυρη.

 

Πρέπει να τονιστεί ότι με την ΥΑ 5338/2018 η έννοια του καταναλωτή έχει ως εξής:

 

«Άρθρο 1α (Ορισμοί) Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:
 

1.     καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα….»

 

 

Αντίθετα, πριν την ΥΑ 5338/2018, η έννοια του καταναλωτή είχε ως εξής:

 

«Άρθρο 1 Παρ. 4. 

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:
 

α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους…»

 

 • Εξαιτίας του νέου ορισμού της έννοιας του καταναλωτή, έχει υποστηριχθεί  - εσφαλμένα - από τους κολοσσούς - εταιρείες η άποψη ότι όταν αγοράζει κάποιος αγοραστής με τιμολόγιο ένα προϊόν, τότε δε λειτουργεί ως καταναλωτής, αλλά ως επαγγελματίας κι επομένως δεν θα μπορεί να απολαύσει την πρόσθετη προστασία του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Σε αυτήν την κρίση, όμως, καταλήγουν τελείως αυθαίρετα, καθώς ο επαγγελματίας δεν παύει να λειτουργεί και ως καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν και για προσωπική του χρήση και όχι αποκλειστικά  στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας κι επομένως δεν παύει να έχει διευρυμένα δικαιώματα βάσει του ν. 2251/1994 και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Η νέα αυτή έννοια του καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στην ΥΑ 5338/2018, έχει τη σημασία ότι ο αγοραστής δεν πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όταν αγοράζει ένα προϊόν, προκειμένου να θεωρηθεί καταναλωτής.
 • Όταν λειτουργεί αποκλειστικά στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε και μόνο δεν του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή.
 • Όταν, όμως, ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν για να καλύψει και τις καταναλωτικές του ανάγκες κι όχι μόνο τις επαγγελματικές, τότε είναι σαφές ότι του αποδίδεται η έννοια του καταναλωτή κι επομένως έχει την ευρύτερη προστασία που παρέχει και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο ν. 2251/1994.
 • Εξάλλου κι αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ν. 2251/1994, να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές, προκειμένου να προστατευτούν από αυθαίρετες συμπεριφορές, όπως αυτή της iStormΑ.Ε.
 • Επομένως, όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο με τιμολόγιο, όπως στην περίπτωσή μου, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της τυχόν επαγγελματικής του δραστηριότητας, αλλά το χρησιμοποιεί προφανώς και για τις καθημερινές του ανάγκες, οι οποίες είναι άσχετες με το επάγγελμά του (π.χ. ομιλία με την οικογένειά του, χρησιμοποίηση των socialmedia, του Youtubeκλπ). 
 • Ακόμη, όμως, κι αν υποτεθεί ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα περί προστασίας του Καταναλωτή, τυγχάνουν εφαρμογής τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, στα οποία δε γίνεται διάκριση καταναλωτή - προμηθευτή (πωλητή), αλλά διάκριση αγοραστή - πωλητή.

 

Σημειωτέον, ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο και δε γίνεται να παρακαμφθούν από την ιδιωτική βούληση.
 

Επομένως, είτε με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε με το ν. 2251/1994, είτε με τα προαναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα, συνάγονται τα εξής:
 

1) Η παραγραφή των νόμιμων δικαιωμάτων μου είναι διετής από την παραλαβή του παραπάνω iPhone. 

2) Ο πωλητής από τον οποίο αγόρασα τη συσκευή, δηλαδή η iStormΑ.Ε., οφείλει να επισκεύασει/αντικαταστήσει το κινητό μου για πραγματικό ελάττωμα, αν αυτό εμφανιστεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία της παραλαβής του, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

 

​΄Οταν προσπάθησα ευγενικά να εξηγήσω το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο στου υπαλλήλους, δεν έκατσαν καν να με ακούσουν και με ύφος μου απάντησαν ότι ξέρουν τους νόμους, επειδή δουλεύουν στο Istorm....!!

Το κύριο επιχείρημά τους ήταν ότι η Apple δεν καλύπτει την επισκευή, επειδή είναι αγορασμένο με τιμολόγιο.

Εγώ φυσικά επέμενα ότι δεν απευθύνομαι στην Apple, αλλά στην Istorm, επειδή είναι ο πωλητής του iPhone.

Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν και γι' αυτό το λόγο έκανα καταγγελία στο Συνήγορο του Καταναλωτή, εξηγώντας όλα τα παραπάνω.

Μόλις έλαβε το Istorm την καταγγελία, επικοινώνησαν μαζί μου για να καταλάβουν το λόγο της καταγγελίας(!!!) και μου ζήτησαν να πάω το iPhone σε αυτούς για να το ελέγξουν αζημίως.

Ξαφνικά την επόμενη μέρα ως διά μαγείας και το iPhone είχε επισκευαστεί και το ενημερωτικό mail που μου έστειλαν, έδειχνε ότι το iPhone ήταν εντός εγγύησης.

 

Γράφω αυτό το ποστ κυρίως για να σας προτρέψω να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Το τι συζητάμε εμείς εδώ δεν έχει κανένα αντίκτυπο, αν δεν προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα.

Σκεφτείτε κι ότι πριν από 5 χρόνια μιλούσαμε πάλι εδώ στο forum για τα 2 χρόνια εγγύησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που κανένα κατάστημα δε δεχόταν. Σήμερα, την αναγνωρίζουν όλοι και μας δίνεται χωρίς κουβέντα η 2ετής εγγύηση. Αν, όμως, τότε κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν και δεν διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, δε θα είχαμε σήμερα αυτήν την κατάκτηση.

Εν έτει 2019 βρήκαν νέα πατέντα περί περιορισμού της 2ετούς εγγύησης λόγω αγοράς προϊόντος με τιμολόγιο.

Έχω επέμβει και σε άλλα ποστ κατά καιρούς, εξηγώντας τη νομική μου γνώμη ότι και σε αυτήν την περίπτωση (τιμολόγιο) η εγγύηση είναι 2ετής.

Που στη δική μου περίπτωση, που ανέφερα στο παρόν ποστ, εν τέλει έπιασε...

ευχαριστουμε πολυ για την ενημερωση. Το έκανα copy-paste στις σημειωσεις μου γιατι ποτέ δεν ξερεις..Ad

Ad

Team
iPhoneHellas
3,1416 μηνύματα
Twitter: @android
Φύλο: Όπως το δει κανείς
Κινητό: Android
Tablet: Για τα κουνούπια

Γιατί να γίνετε μέλη;

#32   YAz

YAz

  iPH Contributor

 • 1.075 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: iPhone 5
 • Tablet:iPad mini

Δημοσίευση 01/12/2020 - 18:35

Νομίζω και το isystem ίσως να δίνει και τη διετή εγγύηση. Τουλάχιστον δεν αναφέρει κάτι στη σελίδα τους, ότι δηλαδή χάνεις τον δεύτερο χρόνο όπως κάποια αλλά.


Sent from my iPhone using Tapatalk

#33   jim clarinetist

jim clarinetist

  iPH Addict

 • 669 μηνύματα
 • Φύλο: Άντρας
 • Κινητό: Άλλο

Δημοσίευση 09/09/2021 - 20:41

Τις επόμενες μέρες θα πάω κι εγώ ένα apple watch με τιμολόγιο (λίγο περισσότερο απο χρόνο) που έχει πρόβλημα για φτιάξιμο ή αλλαγή.

Να δω τί θα μου πουν....


Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 3

0 μέλη, 3 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες