Αναβαθμίστηκε η σουίτα iWork για το iPad


By
Posted on Monday November 22nd, 2010 / 22:31

Μαζί με την κυκλοφορία της iOS 4.2 αναβαθμίστηκε και η σουίτα iWork ώστε να υποστηριχτεί από την νέα έκδοση.

Η σουίτα iWork περιλαμβάνει τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote προς 7.99 € έκαστη και είναι διαθέσιμη μέσω του iPad App Store. Στην νέα της έκδοση περιλαμβάνεται υποστήριξη multitasking έτσι ώστε να μην χάνετε την πρόοδό σας καθώς εναλλάσσεστε μεταξύ εφαρμογών, υποστήριξη του νέου AirPrint καθώς και μερικές άλλες βελτιώσεις. Ας τις δούμε:

Pages [link]

- Wireless printing with AirPrint using iOS 4.2, including page range selection, number of copies, and duplex printing.
– Support for iOS 4.2 multitasking.
– Localized in Portuguese, Danish, Finnish, Korean, Norwegian, Polish, Swedish, and Traditional Chinese.
– Automatic pagination of tables that cross a page break.
– Improved reliability when importing Pages ’09 and Microsoft Word documents.
– Improved usability including font size selection, and bold, italic, and underline indicators in ruler.
– Fixed issues when using a WebDAV server, including signing out when a server is no longer accessible, saving port numbers in server addresses, and saving files with invalid characters in their names.
– Improved PDF export using iOS 4.2, which resolves an issue with missing fonts on Windows.

Numbers [link]

- Wireless printing with AirPrint using iOS 4.2, including page range selection, number of copies, and duplex printing.
– Print preview to adjust how a sheet prints across multiple pages, including Auto Fit.
– PDF export takes advantage of pagination settings from print preview.
– Formula entry using a keyboard, including predictive function selector.
– Support for iOS 4.2 multitasking.
– Localized in Portuguese, Danish, Finnish, Korean, Norwegian, Polish, Swedish, and Traditional Chinese.
– Improved reliability when importing Numbers ’09 and Microsoft Excel spreadsheets.
– Improved usability.
– Fixed issues when using a WebDAV server, including signing out when a server is no longer accessible, saving port numbers in server addresses, and saving files with invalid characters in their names.
– Improved PDF export using iOS 4.2, which resolves an issue with missing fonts on Windows.

Keynote [link]

- Enhanced presenter display shows the current slide, the next slide, or your notes when connected to an external display.
– Ability to import existing and add new presenter notes to slides.
– Wireless printing with AirPrint using iOS 4.2, including slide range selection, number of copies, and duplex printing.
– Support for iOS 4.2 multitasking.
– Localized in Portuguese, Danish, Finnish, Korean, Norwegian, Polish, Swedish, and Traditional Chinese.
– Improved reliability when importing Keynote ’09 and Microsoft PowerPoint presentations.
– Improved usability.
– Fixed issues when using a WebDAV server, including signing out when a server is no longer accessible, saving port numbers in server addresses, and saving files with invalid characters in their names.
– Improved PDF export using iOS 4.2, which resolves an issue with missing fonts on Windows.

Σχολιασμός στο forum: Αναβαθμίστηκε η σουίτα iWork για το iPad

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook

Tags: , ,
2 Responses to “Αναβαθμίστηκε η σουίτα iWork για το iPad”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Souris Harris, iPhoneHellas and iPhone Hellas, Panos Ser. Panos Ser said: Αναβαθμίστηκε η σουίτα iWork για το iPad http://goo.gl/fb/xshxy […]

  2. […] · Το Update της σουίτας iWork […]