Εφαρμογή μηνυμάτων: Κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο, τοποθεσίας κ.α.


By
Posted on Thursday February 12th, 2015 / 15:58

Με τα μηνύματα iMessage ή MMS, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να στέλνετε τοποθεσίες, στοιχεία επαφών και φωνητικά μηνύματα (το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας—το iPhone μπορεί να συμπιέσει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο όταν χρειαστεί).

Messages-iOS8

Γρήγορη λήψη και αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο:

Αγγίξτε παρατεταμένα το το κουμπί επισύναψης εικόνας. Μετά, σύρετε το εικονίδιο το κουμπί λήψης φωτογραφίας ή το εικονίδιο το κουμπί εγγραφής βίντεο για τη λήψη φωτογραφίας ή βίντεο. Οι φωτογραφίες αποστέλλονται αμέσως.

Επιλέξτε το εικονίδιο το κουμπί αναπαραγωγής για προεπισκόπηση του βίντεο. Για να στείλετε στο μήνυμα βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο το κουμπί αποστολής.

Για εξοικονόμηση χώρου, τα μηνύματα βίντεο που λαμβάνετε, διαγράφονται αυτόματα δύο λεπτά αφού τα παρακολουθήσετε, εκτός κι αγγίξετε «Διατήρηση». Για να διατηρούνται αυτόματα, μεταβείτε «Ρυθμίσεις» > «Μηνύματα» > «Λήξη» (στα «Μηνύματα βίντεο») και επιλέξτε «Ποτέ».

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο από τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας:

Αγγίξτε το εικονίδιο το κουμπί επισύναψης πολυμέσων. Οι πρόσφατες λήψεις βρίσκονται εδώ ενώ στη «Βιβλιοθήκη φωτογραφιών» θα βρείτε τις παλαιότερες λήψεις. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να στείλετε.


Προβολή συνημμένων:

Κατά την προβολή μιας συζήτησης, επιλέξτε «Λεπτομέρειες». Τα συνημμένα εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά στο κάτω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε ένα συνημμένο για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε το εικονίδιο το κουμπί λίστας για προβολή των συνημμένων ως λίστας.

Αποστολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας:

Επιλέξτε «Λεπτομέρειες» και μετά «Αποστολή της τρέχουσας τοποθεσίας μου» για αποστολή χάρτη που δείχνει πού βρίσκεστε.

Κοινή χρήση της τοποθεσίας σας:

Επιλέξτε «Λεπτομέρειες», μετά «Κοινή χρήση τοποθεσίας μου» και καθορίστε τη χρονική διάρκεια. Το άτομο με το οποίο συνομιλείτε με μηνύματα μπορεί να δει την τοποθεσία σας επιλέγοντας το «Λεπτομέρειες». Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Κοινής χρήσης τοποθεσίας μου, ή για να επιλέξετε τη συσκευή που θα προσδιορίζει την τοποθεσία σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iCloud» > «Κοινή χρήση τοποθεσίας μου» (στα «Προηγμένα»).

Αποστολή στοιχείων από άλλη εφαρμογή:

Επιλέξτε «Κοινή χρήση» ή το κουμπί ενέργειας και μετά επιλέξτε «Μήνυμα».

Κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση συνημμένου:

Επιλέξτε το συνημμένο και έπειτα το εικονίδιο το κουμπί ενέργειας.

Αντιγραφή φωτογραφίας ή βίντεο:

Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά επιλέξτε «Αντιγραφή».

Tags: ,
Comments are closed.