iOS 7 beta 4: Τα νέα ευρήματα


By
Posted on Tuesday August 6th, 2013 / 11:48

Μετά από μία εβδομάδα εντατικής χρήσης του iOS 7 beta 4, σας παρουσιάζουμε όλα τα νέα ευρήματα που εντοπίσαμε:

1.] Αλλαγές στην οθόνη κλειδώματος, με αντικατάσταση των εικονιδίων για τα κέντρα γνωστοποιήσεων και ελέγχου και προσθήκη του συμβόλου “>” ώστε να είναι πιο κατανοητός ο τρόπος ξεκλειδώματος της συσκευής:

 

2.] Ανανεωμένα εικονίδια κλήσης, απάντησης, απόρριψης και υπενθύμισης αργότερα στην εφαρμογή τηλεφώνου:

  

 

3.] Αλλαγές στο Κέντρο Γνωστοποιήσεων: Οι τρεις κατηγορίες απέκτησαν κεφαλαίο πρώτο γράμμα, υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία swipe για εναλλαγή μεταξύ τους και στο ημερολόγιο εμφανίζεται κείμενο ότι δεν περιέχονται γεγονότα και είναι πιο συμπαγές:

 

4.] Στους Χάρτες εμφανίζεται την πρώτη φορά ερώτηση για ενεργοποίηση της βελτίωσής τους, η επιλογή ενός σημείου δείχνει και τον χρόνο μετακίνησης, νέα εικονίδια και μεγαλύτερη γραμμή κατάστασης (αλλά και λάθη στις ονομασίες των οδών!):

 
 
 

 

5.] Νέος τρόπος απεικόνισης των συχνών τοποθεσιών, με εμφάνιση κι εδώ της επιλογής για βελτίωση των χαρτών:

  

 

6.] Νέα εμφάνιση στην αναζήτηση Spotlight με προσθήκη της ακύρωσης, αλλαγές στα χρώματα του πλήκτρου Shift και ανανεωμένη γραμμή αναζήτησης στις Υπομνήσεις:

 

7.] Αλλαγές και στο AirDrop: Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ήχου αλλά και η πλήρης απενεργοποίηση της νεας λειτουργίας  μέσα από τους περιορισμούς της συσκευής:

 

 

8.] Στο Safari εμφανίζεται μήνυμα ασφαλείας για την αυτοσυμπλήρωση, η ιδιωτική περιήγηση απέκτησε κουμπί ακύρωσης ενώ τα αγαπημένα, η λίστα ανάγνωσης και οι κοινόχρηστες ροές αντικαταστάθηκαν από εικονίδια:

 

 

9.] Εμφάνιση μηνύματος αξιοπιστίας κατά την σύνδεση σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν που συγχρονίζει η συσκευή:

 

10.] Στον τηλεφωνητή προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής συνθηματικού:

 

11.] Στην ανανέωση των εφαρμογών στο υπόβαθρο προστέθηκαν μπλε εικονίδια υπηρεσιών τοποθεσίας:

 

12.] Στις ρυθμίσεις για τις φωτογραφίες προστέθηκε η επιλογή ενεργοποίησης της σύνοψης φωτογραφιών:

 

13.] Αλλαγές και στην εφαρμογή της κάμερας: Η επιλογή της λειτουργίας HDR μετακινήθηκε στο επάνω μέρος της οθόνης, το τετράγωνο κατά την εστίαση απέκτησε κίτρινο χρώμα, τα φίλτρα μεταφράστηκαν στα ελληνικά και ενεργοποιήθηκαν και για το iPhone 4S:

 

 

14.] Η βαθμονόμηση της πυξίδας πραγματοποιείται ολοκληρώνοντας έναν κύκλο μόνο, η επιλογή του πραγματικού βορρά γίνεται μέσα από τις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής και το κλισίμετρο είναι τώρα παντού κόκκινο  και πράσινο στις μηδέν μοίρες:

 
 

 

15.] Τα αιτήματα εφαρμογών για χρήση μικροφώνου άλλαξαν σε εγγραφή ήχου:

 

16.] Στο Κέντρο Γνωστοποιήσεων εμφανίζεται μία νέα επιλογή για τις ολοκληρωμένες αποστολές:

 

 

17.] Στο λεξικό εμφανίζεται η δυνατότητα προσθήκης κι άλλων λεξικών, χωρίς λειτουργία ακόμη:

 

 

18.] Νέα εικονίδια 1x και 2x στο iPad:

 

 

19.] Νέα εικονίδια για την ενεργοποίηση του Κέντρου γνωστοποιήσεων και ελέγχου μέσα από παιχνίδια και full-screen εφαρμογές:


 

20.] Στο iTunes Radio ενσωματώθηκαν περισσότερες κατηγορίες σταθμών, και προστέθηκε η επιλογή αναπαραγωγής απρεπών κομματιών στα οποία εμφανίζεται το γράμμα Ε (όταν έχουν απρεπή στίχο):

  

 

21.] Στην beta 4 διορθώθηκε επιτέλους  η στοίχιση του αριθμού 1 στο κέντρο του εικονιδίου του Ημερολογίου στην πρώτη κάθε μήνα:

 

22.] Στον Καιρό αναγράφεται πλέον η δύση του ηλίου (όχι όμως και η ανατολή):

 

23.] Η Κλειδοθήκη απαιτεί ισχυρό συνθηματικό πριν το αντίγραφο ασφαλείας:

 

24.] Το Bluetooth απέκτησε το ίδιο κείμενο ακρίβειας τοποθεσίας και κοντινών τοποθεσιών όπως υπάρχει και στο Wi-Fi:

 

25.] Νέο εφέ λήψης συνημμένων στο Mail όπως στη λήψη εφαρμογών και νέο εικονίδιο Gmail:

 

 

26.] Νέο μενού Q&A στις οδηγίες του Siri και περισσότερα γενικά παραδείγματα στις υπόλοιπες κατηγορίες:

 
 

 

27.] Νέος τρόπος εμφάνισης στο προσωπικό hotspot:

 

 

28.] Νέο ρυθμιστικό για την επιλογή μεγέθους κειμένου:

 

29.] Το κίτρινο θαυμαστικό αυξημένης θερμοκρασίας αντικαταστάθηκε από ένα θερμόμετρο:

 

30.] Νέες εντολές Siri για το iTunes Radio: “Play xxx Radio”, “Play more like this”, “Never play this song”.

31.] Επέστρεψε η λειτουργία “Τυχαία (Shuffle)” για όλα τα τραγούδια στην εφαρμογή Μουσικής.

32.] Το Κέντρο ελέγχου έχει μικρότερη επάνω περιοχή και πατώντας  το όνομα του καλλιτέχνη ανοίγει την εφαρμογή της Μουσικής.

33.] Νέο εικονίδιο για τη λειτουργία AirPlay.

34.] Νέο μοτίβο πολύ σύντομης δόνησης στη λήψη μηνύματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

35.] Νέος ήχος ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

36.] Τα animations είναι αισθητά πιο γρήγορα και άλλαξε το pull-to-refresh animation στην εφαρμογή Mail.

37.] Η λήψη των φωτογραφιών γίνεται τώρα όταν αφήνεται το κουμπί και όχι όταν πατιέται.

38.] Το FaceTime μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία πλήρους οθόνης, αγγίζοντας την οθόνη επιπλέον μία φορά ακριβώς όπως και στους Χάρτες.

39.] Το Siri, ακόμη κι αν το κλείσουμε και το ξανανοίξουμε, κρατάει το ιστορικό το οποίο εμφανίζεται κάνοντας swipe προς τα κάτω.

40.] Κατά την δημιουργία ενός νέου email, το πεδίο του αποστολέα “Από” αυτόματα αλλάζει στην τελευταία διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε στην επικοινωνία με τον παραλήπτη. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία, πραγματοποιείται απλά στους λογαριασμούς έλεγχος domain name (χρησιμοποιείται, δηλαδή, ο λογαριασμός που έχει ίδια κατάληξη).

41.] Το App Store ανοίγει πλέον στην τελευταία προβολή κι όχι στην προεπιλεγμένη καρτέλα featured.

42.] Η beta 4 λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου.

Προσέξτε και το παρακάτω μοτίβο:

Beta 1:
Ημ. Διάθεσης: 10 Ιουνίου 2013
Ημερ. Λήξης: 24 Ιουλίου 2013

Beta 2:
Ημ. Διάθεσης: 24 Ιουνίου 2013
EΗμερ. Λήξης: 8 Αυγούστου 2013

Beta 3:
Ημ. Διάθεσης: 8 Ιουλίου 2013
Ημερ. Λήξης: 29 Αυγούστου 2013

Beta 4:
Ημ. Διάθεσης: 29 Ιουλίου 2013
Ημερ. Λήξης: 12 Σεπτεμβρίου 2013

Οπότε εκτιμούμε πως η Beta 5 θα γίνει διαθέσιμη τη Δευτέρα 12 Αυγούστου.

Ως τότε μπορείτε να δείτε και όλα τα προηγούμενα ευρήματα:

iOS 7 beta 1: (#1)(#2)(#3) και (#4)

iOS 7 beta 2: Τα νέα ευρήματα

iOS 7 beta 3: Τα νέα ευρήματα

Σχολιασμός στο forum.

About Epameinondas Moustakas

Mathematician, MSc. Statistics & Operational Research, iOS guru, Certified Fanboy, λάτρης των gadgets και της τεχνολογίας

Tags:
Comments are closed.